balla d. károly webnaplója nagy archívummal és nem túl szapora frissítésekkel | seo 2020: infra ClO2

>BDK FŐBLOG | | >Kicsoda Balla D. Károly? | | >Balla D. Károly ÉLETRAJZ | | >BDK KÖNYVEI | | >Egy piréz Kárpátalján | | >Balládium | | >Berniczky Éva | | TOVÁBBI FONTOS OLDALAIM > >
  

Balla D. Károly blogfő

  

Balla D. Károj: ÚJ BLOG elipszilon nélkül

  

Balla D. Károj első ly nélkül

  

BDK Balládium Blog

 

Balla D. Károly honlapjai

 

Mit kell tudni Kárpátaljáról?

 

Kik a pirézek, hol élnek? műhely

 

Kárpáty VIP PR cikkek

 

Első Google-helyre kerülés

 

weblap.org/google-helyezes-javitas/ X

 

Lapok színei a francia kártyában

 

PR-cikk beküldés: Seo tanácsadás

 

Linképítő Google-Seo

Google weblap optimalizálás, honlap seo

 

Optimalizált honlapok, SEO BP

 

Honlap seo optimalizálás


bdk blog archívum | BALLA D. KÁROLY WEBNAPLÓJA | + pr cikkek


A SEMMI APOTEÓZISA

2015. július 25. - BDK
Blog-performansz

Balla D. Károly posztumusz előadása

A SEMMI APOTEÓZISA

prezentáció, online összművészeti és tudományos performansz

Helyszín:

ARHIPENKO-TEREM
Művészeti és Tudományos Komplexum
88 000 Ungvár
Szabadság sétány 1., félemelet

Időpont:

 • 2007. február 28., 18 h 30 m (C.E.T.)

Megnyitó expozé:

 • Vass Tibor Hamismás
  (Spanyolnátha művészeti hálóterem)
» Vakab úr tévesztése (felugró ablak)

ModernÁrtor:

 •  Balogh Robert

Online blog-közvetítés:

 •  Markovits Teodóra, a posztmodern bűvészinas (ALKARPATRAZ)

Korreferátumok:

Az előadás előtt, alatt és után elhangzó művek:

 • Örkény István: Üres lap
 • Christian Morgenstern: Hal éji éneke (Szabó Lőrinc fordításában)
 • Tandori Dezső: A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn
 • Kurtág György: Némajáték
 • Friderikusz Sándor: Ez egy tiszta jó könyv (részlet)
 • Beethoven 7. szimfóniájának összes szünetjele
 • Válogatott sorközök József Attila Eszméletéből
 • John Cage: 4:33

Közreműködnek:

 • Mácsai Pál színművész  (Örkény István Színház)
 • Baj László beszédimitátor és artikulációs gyakornok
  (Miskolci Nemzeti Színház)
 • Tatár Balázs János költő, performer, kultúrállis antianalfabéta
  » az előadó előszava  (felugró ablak)
 • A Mendelssohn Kamarazenekar (Veszprém) Kováts Péter vezetéséve
 • Keisz Gellért netformance illusztrátor

Kísérőrendezvények:

Az est különlegességei:

 • Balla D. Károly hosszú évek óta most először vállal nyilvános szereplést saját pátriájában - ha némileg sajátos módon is
 • Tudomásunk szerint ez az alkalom az első összművészeti (+ tudományos) performansz Kárpátalján (egy korábbi kísérlet az Alkarpatraz avantgárd csoport nevéhez fűződik: ELMEPERKA performance)
 • Először kerül sor e tájékon olyan előadásra is, amelynek releváns részét képezi egy interakciós színtérré váló weboldal és online blog-közvetítés, lehetőséget adva az előadó, a közreműködők és az ide látogató olvasók egyenes idejű párbeszédére.
Az előadó bevezetője:

Előző előadásomban -»»LÁSD: Az önmagát mintázó torzó, Pécs, Művészetek Háza, 2006. november 7.;  - három részből álló szövegperformansz keretében igyekeztem bemutatni 1) a hiányban sarjadó szöveg, 2) a szöveggel bekerített hiány és 3) a hiányokkal ékes szöveg lehetőségét és sajátosságait - egy-egy saját munkámon.

A jelen előadás keretében bizonyos alapvetésekből kiindulva mitológiai, képzőművészeti, irodalmi, filmművészeti, matematikai, csillagászati, kozmológiai és más illusztrációk sokaságát felsorakoztatva, általános és egyedi vonásaikat elemezve kívánom bemutatni a megalkotottságában létező Semmi sajátosságait.

Az előadás záró részében a komplex létezés elméletének a megalapozására teszek kísérletet.

Az előadás kivonata:

I. Kiindulási pontok:

1. A görög mitológia és Agnosztosz theosz.
A hiány fokozatai.
Első fokú hiány: a mitológia istenei, akik csupán képzetesen léteznek (a valóságból hiányoznak). Másodfokú hiány: a képzetes világban is hiányként, ismeretlenként megjelölt Agnosztosz theosz, az ismeretlen isten. Harmadfokú hiány: Agnosztosz theosz meg nem alkotott szobra. Negyedfokú hiány: a nem létező, de mégis kiállított szobor üres helye a Pantheonban.
2. A tudatosan alkotott hiány mint a jelenség és a lényeg  közti ellentmondás feloldásának szellemi aktusa
Az emberi pszichében megjelenő képzetes tudattartam, mivel nem a külső világ leképeződéseként, hanem teremtő folyamat (képzelet, alkotás) eredményeként jött létre, ezért rendelkezik a külső világ reáliáival szemben azzal a felülmúlhatatlan tulajdonsággal, hogy - mivel nincs valós létezése - benne automatikusan megszűnik jelenség és lényeg feloldhatatlannak tűnő ismeretelméleti ellentmondása.
3. Az ellen-mű, a nem-mű, a hiány-mű és a megalkotott Semmi feltételezettsége Szentkuthy Prae-jében

 

>> „Minden mű kifejleszti organikus »nem ez a mű«-párját”; >> „az irodalom lényegi impotenciáját” úgy alkalmazni „termékeny optimizmussal”, hogy „az állandó hiány-kíséretet és másság-kontinuót pozitív harmónia-alkatrésszé” tegyük, miközben a Nem-et éppúgy belevonhatjuk „a mű területébe, ahogy a Panteonban is volt pozitív oltára az »ismeretlen istennek«”; >> „végtelen, de agyontagolt mozgó semmi”; >> „gazdag mértani semmi” >> „dogma-hálózatos semmi”; >> „ezerrezgésű semmi”

 

4. Heidegger Semmije. Az önfelszámolás bennefoglatsága a Semmiben.
A Heidegger szerint értelmezett filozófiai Semmiben elidegeníthetetlenül benne foglaltatik  annak elsődleges elfogadottsága, hogy el lehet a Semmihez jutni anélkül is, hogy appercipiálnánk azokat a roppant összetett szerkezetű jelenségeket, amelyek a Létezőt mint egészet megnyithatnák előttünk. A heideggeri Semminek eszerint csak úgy lesz jelentősége, ha semmissé teszi azon jelenségek és kérdések lényegét és értelmét, amelyekkel a Semmi keresése során találkozunk.
Következtetés:
A megfelelően megszerkesztett Semmi anélkül számolja fel önmaga Semmi-voltát, hogy  a Valamivel bármilyen kontaktusba keveredne. A Semmihez eljutó, azt befogadó vagy megértő, vagy akár csak megsejtő értelem ilymódon nem a Valami jellegtelenségét, hanem a Minden megragadhatóságának egyetlen lehetőségét ismeri fel az önmagává szublimált Semmiben.
II. Argumentációk
Előadásomnak ebben a részében példákat hozok fel a megjelenített Semmi eseteire, Lao-ce üres tányérjától Wells Láthatatlan emberén át a fekete lyukig, Mátyás király okos lányának üres kosarától a komplex számok képzetes összetevőjén át a Nirvánáig, versektől, zeneművektől és festményektől a Nazca-vonalakon és gabonakörökön át az abszolút zérus fokig és a Világegyetemet megtöltő sötét anyagig, Wittgenstein "arról hallgatni kell"-jétől Tsúszó Sándor kihúzásos verstechnikáján át a Borghes-féle Tlön-enciklopádiáig, az őskáosztól és ősrobbanástól  a tér-idő szingularitáson át a Second Life-ig, az ősprincípiumtól a sorson át a kvarkokig.
III. A komplex létezés elméletének megalapozása
Minden létező valós és képzetes összetevőből áll; ezek együttesen alkotják a létezés komplex teljességet. A két összetevőnek az egészben való részvételét saját mértékük és intenzitásuk határozza meg. Megfelelően nagy mérték és erős intenzitás dominánssá teheti az összetevők valamelyikét, így egyes létezők inkább valóságosaknak, míg mások inkább képzetesnek mutatják magukat.

Mint ahogy az összetevők között az egészben, úgy az összetevőkön belül a mérték és az intenzitás között egyszerre van egyensúly és mozgás; ezért a létező egyfelől bizonyos állandóságot mutat saját valóságosságát és képzetességét illetően, másfelől időben változónak bizonyul. Ily módon minden létező nem csupán egyszerre valós és imaginárius, hanem ezen kettősségében egyszerre statikus és dinamikus, és magában foglalja a harmóniát csakúgy, mint a diszharmóniát. Mindezeket dologegészként és immanensen tartalmazza, tehát nem külön mint valóságos, és nem külön mint képzetes, hanem együtt, mint komplex módon létező.
Kilépés az oldalról: kattintás a Malevics-féle doboz-labirintusra (Keisz Gellért munkája):


Amíg ez a topik le volt zárva, itt lehetett kommentelni:

_________________
hirdetés: Ungvár, kiadó ingatlan
független kiadók - Самиздат könyv, dokumentumok
piréz pillangószív: tömeges sms google optimalizálása

Egy csokor C-dul

Ha hiszitek, ha nem, újabb c-duláimmal mostanában nagyjából úgy bánok, mint Rossini az áriáival: hanyatt fekve, dúdolva, nagy pocakjára tett kottapapíron komponálta őket, és amikor betört a huzat a szobába, elvitte a kész papírokat; őkelme meg lusta volt összeszedni őket, inkább komponált újakat. Nos, egy ideje bűnös kényelmességben én meg "egyenesen bele az internetbe" írom aforizmáimat, ezek megjelennek különböző közösségi oldalakon és saját blogjaimban - de egy ideje már nincsenek összeszedve egyetlen kéziratfájlban (mint az első 300). A webszél fúdossa őket szerteszét. No, hát most utánakaptam néhánynak, hogy legalább itt együtt legyenek az újabban elkövetettek. Íme egy csokor:

Tovább

A Rapunzel-szindróma

avagy a BBC is tévedhet

Történt, hogy tegnap olvastam a Transidexen a hírt, miszerint "Banksy, a világ talán leghíresebb graffiti-művésze egy bristoli kocsma falára festette legújabb művét. A graffitin a Rapunzel nevű angol mesehősnő látható, aki éppen hosszú haját nyújtja kötélként a hozzá igyekvő ifjúnak. Az festékszórót tart a kezében, amellyel a vandalizmus szó v-betűje helyett egy szívet festett éppen a falra." Jópofa, gondoltam, és bár sem a mesékben, sem a graffiti-művészetben nem vagyok eléggé járatos, nem éreztem különösebb késztetést, hogy betöltsem fehér foltjaimat és a két furanevűnek (Banksy és Repunzel) utánanézzek. Ma reggel azonban...


...Szabó Gézától kaptam levélben egy linket "hátha valaki még nem ismeri" megjegyzéssel.  A link Banksy oldalára vezetett. Kattintottam, és kellemes perceket szereztem magamnak az ötletes grafikák nézegetésével, egyben megállapítva, hogy ez több graffiti-művészetnél, ez humorral, iróniával, gúnnyal vegyített igazi Street-art (utcaművészet). 

 

Így már felkeltette az érdeklődésemet, utánakeresgéltem a neten. Megtudtam, hogy a Banksy művésznév, és senki sem tudja, ki rejtőzik mögötte: a gerillaakcióiról is híres, a mindenkori hatalommal élesen szembenálló művész erősen őrzi az inkognitóját. Sok egyéb mellett érdekességként megtudtam, hogy a Zöld szemek nevű orosz művészcsoport "Az irgalmasság korszaka" című képét is Banksy egyik munkája ihlette:

 

Ennyi okosodásnak mára elég is, gondoltam, de aztán eszembe jutott a másik furcsanevű. Nosza, teszek még egy kört a hosszú haját az ablakon hágcsóként kilógató Rapunzel nyomában.

Az igazi meglepetés eközben ért, de erről majd a végén.

A Grimm fivérek "Az aranyhajú leány" című meséjéről van szó, tudtam meg. A hősnője tehát a hírrel ellentétben semmiképpen nem angol, hanem német.  Neve  pedig magyarul Raponc, ami semmivel sem hangzik kevésbé hülyén, mint a Rapunzel (akár szójátékom feladványa is lehetne). Ha egy kecskét hívnak így, rendben van, de egy szépleányt, akihez herceg mászik fel a hajkötélen? De hát miért is? Nos, a toronyszobába zárt leányzó a galambbegy saláta néven is ismert növénynek köszönheti a különös keresztséget, mégpedig azért, mert várandós anyukája ezt a salátát kívánta meg a szomszéd boszorka kertjéből. A férje át is ment lopni, először sikerült, de másodjára a banya elkapta, és a születendő leányt kérte váltságdíjul. Meg is kapta, felnevelte, 12 éves korában pedig olyan toronyszobába zárta, amelyhez nem vezetett lépcső, maga a boszorka is a leány hajfonatán közlekedett. De jött a herceg, satöbbi, satöbbi - bonyodalmak, végül happy end.

A növény meghatározásáról és a mese illusztrálásának a nehézségeiről igen élvezetes olvasmányt találtam a Papiruszportálon, ezen a címen. Ekkor már (még nem említett különös felfedezésem birtokában is) eltűnődtem azon, milyen érdekes, hová jut az ember egy hírtől, ha a keresők segítségét is igénybe véve linkről linkre lépeget a neten. A dolog azonban akkor futott ki egyik csúcspontjára, amikor megtudtam, hogy egy igen komoly egészségügyi problémának éppenséggel Rapunzel-szindróma a neve - és nem a növényről, hanem a mesebéli leány hajáról kapta a nevét.

Bár az asszociáció talán erőltetett, én ezt a netes, guglis, linkről linkre lépegetős, sok felfedezéssel járó jelenséget, illetve azt, ha valaki ennek rabjává válik és nem tud kilépni a hivatkozások láncolatatából, megy rajta végig, mint herceg a hajfonaton, bizony elneveztem Rapunzel-szindrómának. Eggyel korábban már az is elhatároztam, posztot írok kalandjaimról.

Amelyek során, mint említettem, egy eléggé döbbenetes felfedezésre is sor került. Rá kellett jönnöm, hogy a Transindexen a BBC nyomán Banksynak tulajdonított graffitit minden bizonnyal nem ő, hanem egy másik bristoli művész, Nick Walker készítette. A keresőbe a 'Rapunzel' és 'streetart' szavakat ütve bukkantam erre az oldalra, és erre a képre: 

 

Nem kétséges, hogy ezt a liftaknát (én annak nézem) és a kocsma tűzfalát ugyanaz a művész díszítette. Eggyel hátrébb kattintva a képek sorában ez az oldal adódott, ezzel a látvánnyal:

 

A kép fölött a név: Nick Walker. Hm. Nézzünk csak utána. Bizony, ez is egy bristoli graffitis, és bizony a szíves v-betűvel írt 'vandalism' is az ő emblémája, több helyen is megtaláltam. De rábukkantam a rapunzeles motívumra is, például itt:

Semmi kétség, az újonnan készült graffitit is Nick Walker készíthette. De honnan veszi a Transindex Banksyt? A hír alatt ott a roppant hiteles forrás: BBC. Nosza, keressük meg az eredetit. Pár perc múlva meg is találtam. Hm. Ott is Banksy! Elorozta volna egyik művész a másik ötletét? Vagy netántán a két személy azonos: a névvel szereplő és az álnév alatt rejtőzködő? Csak egy marketingfogás a tömegmédiában? Egészen tanácstalan lettem. Most mit is írjak a posztomban??

Jött az ebéd, utána kicsit mozgattam a tagjaimat, vagy 2 óra szünet után ültem újra a géphez. Folytattam a nyomozást. Talán más portálok is közzétették a hírt. De nem kellett máshová fordulnom. A leghitelesebb forrás, a BBC időközben kicserélte a cikket: most már Nick Walker szerepel szerzőként (új fotót is készítettek).

A cikk végén, ha jól értem, anélkül, hogy a tévedésüket tényszerűen beismernék, az épület elől az állványzatot elszállító cég (!) tulajdonosát idézik, aki elsőként látta meg a graffitit, s akinek a csapatából néhányan (!) Banksynak tulajdonították a művet. Azaz a BBC elsőre állványszállító munkások műértésének adott hitelt... (Javítsatok ki, kérlek, ha némi külső segítséggel is rosszul értettem az angol szöveget).

Tévedésüket még most egy ideig őrzi a Google, készítettem a tárolt verzióról képernyőfotót:

A Transindex nem követte a BBC javítását, az ő oldalukon továbbra is Banksy a szerző Nick Walker helyett. De ez már legyen az ő gondjuk, nekem elég ez, hogy majd egy teljes napomat elvette a Rapunzel-szindróma.


Banksy:


Nick Walker:

Szeméthadsereg

Nemcsak kínai agyaghadsereg létezik ám, hanem szemétemberekből álló szemétármádia is (googleban keresd: trash people). Szülőatyjuk a német Hans-Jürgen Schult, művésznevén HA Schult, aki tizenkét éve jelentkezett először különös installációjával. Azóta mintegy ezer fős regimentje bejárta a világot, és nem ám a szeméttelepeket és hulladéklerakó helyeket lepték el, hanem a városok főterét és a világ leglátogatottabb helyszíneit. Felsorakoztak a gizai piramisok tövében és a Kínai Nagy Falon is. Legutóbb Brüsszelben parádéztak és e hónapban zárt kiállításuk a washingtoni National Geographic Museumban. Utolsó állomásuk állítólag az Antarktisz lesz. Nagyobb képek, videók:
Tovább

A mesenevű szélorgona

1957-ben a kelet-német DEFA filmgyár készítette el a Grimm-testvérek meséje alapján Az éneklő, csengő fácska (Das singende, klingende Bäumchen) című gyerekfilmet, amely érdekes módon - a BBC jóvoltából - igen népszerű lett Nagy-Britanniában a 60-as években. Olyannyira, hogy csaknem egy fél évszázaddal később egy különleges művészeti objektum névadójává vált. A Singing Ringing Tree szélorgonát az észak-nyugat angliai Lancashire grófságban állították fel a szélfutta Pennines-dombok egyikén. Különböző hosszúságú horganyzott acélcsövek sorozatából épült Mike Tonkin és Anna Liu tervei alapján. A csövek többsége csupán a szobor kompozíciós elemeként, jónéhánya azonban hangolt sípként szolgál. Az zenélő szobor a szél irányától és erejétől függően mindig másként 'énekel', hangja kissé bizarr és egyesekben félelmet is kelt - a szél-csavarta fára emlékeztető objektum mégis népszerű turista-látványosság. Íme, így szól:
 
Tovább

Theo Jansen lépegető szobrai

Theo Jansen - kinetikus szobrok - művészet, technika, holland szobrász
A blogomban is bemutatott robotpókról óhatatlanul eszembe jutottak a Theo Jansen kinetikus  szobrai. A derék hollandus évek óta azzal foglalkozik, hogy számítógépes elektronika vezérelte és szél hajtotta szörnyekkel, valójában műszaki leleménynek és művészeti alkotásoknak egyszerre tekinthető  mozgó objektumokkal népesíti be a zord holland tengerpartot. Alkotói fantáziájával a technikai lehetőségeket kihasználva, jórészt sárga műanyag csövekből épített, ízeltlábúakra emlékeztető kreációi révén ered a genetikai algoritmusok nyomába. Teremtő jókedvében egész nemzetségeket hozott létre (már a hetediknél tart). Álma az, hogy a lépegető állatnépség egyszer majd önálló életre is képesen lakja be a tengerpartot.
Ami kétségtelenül a számítógépes technológia és a kibernetika diadala lenne - egyelőre azonban inkább csak egy költői kép.

Tovább

Billentyűzet - csak szőkéknek

számítógép billentyűzet csak szőke nőknek - klaviatúra szőkéknek | laptop billentyűzet | gomb csere | jóindulatú szexizmus

laptop billentyűzet szőke nőknek

  Bevallom, először kacsának gondoltam a hírt, miszerint egy orosz cég szőke nőknek szánt olyan klaviatúrát hozott kereskedelmi forgalomba, amelyen a funkció-billentyűkre az van írva, hogy fölösleges gombok, az Esc-re az, hogy Nem!, a Space neve pedig A leghosszabb billentyű. Ám, miután megtaláltam a friss hírt, miszerint tegnap elkezdődött a billentyűzet kereskedelmi forgalmazása, és pláne, miután a gyártó oldalán is felleltem a termék bemutatóját, már nem lehetett kétségem. Tovább keresgélve megtaláltam a világelső gyártók nagy ötletének internetes eredetét is.

Több forrás is megerősíti, hogy az éceszt egy az interneten hosszabb ideje terjedő, láthatóan megbuherált kép adta, magam több 2006-os  forrásban is megtaláltam nagy méretben (alább egy akkora részlet, ami ide befér).

laptop billentyőzet csere

A nyilvánvalóan a szőkenő-viccekre alapozott feliratokat, a színvilágot, és magát az ötletet szinte változtatás nélkül átvette a gyártó cég.

  gomb csere - laptop szerviz

Egyes források szerint a vásárlók egy része máris kifogásolta, hogy a 600 rubeles (4.250 Ft-os) klaviatúráról hiányzik a gyakran szükséges "any key" billentyű - a gyártók ígérik pótlását. Hírlik az is, hogy a termékből kettesével vásárolnak a szőke nők férjei: "Adjál kettőt, vazze".

Jóindulatú szexizmus

A szociológiából ismert, de a hétköznapi életben ritkán megfogalmazott úgynevezett jóindulatú szexizmussal lépten-nyomon találkozunk, bár nem tudatosítjuk, hogy miről van szó. A jóindulatú szexismushoz tartozik a lovagias értékrend és sok minden, amit évszázados gyakorlatunkkal megtanultunk romantikusnak kategorizálni. Holott az ilyen szexizmus  alapvető tulajdonsága az, hogy egyfajta hízelgés, bókolás, jóindulatú megkülönböztetés segítségével próbálja elfogadtatni a nőkkel, hogy a férfiaktól radikálisan különböző, egyben alacsonyabb rendű, ostoba és gyenge lények. Látszólag tehát a jóindulatú szexizmus a nőknek kedvez, valójában azonban a nőkkel szembeni diszkriminatív, szexista megkülönböztetés, hiszen a nőket gyengének, gyámoltalannak, korlátozott tehetségűnek és alacsony intellektusúnak képzeli.
_______________

Női billentyűzet laptopra is? - Pink top szerviz

Komputer billentyűzet - csak szőkéknek - érdekes internet - ex, hír - it kütyü, kultblog - Laptop szerviz Budapest - billentyűzet gomb csere - Nemcsak klaviatúrával, mobil alkalmazással is vezérelheti saját virtuális szerverét, ha vps tömeges sms szolgáltatását veszi igénybe: 

 • számítógép - laptop billentyűzet gomb csere 
 • okostelefon alkalmazás: mobilra üzenetküldés
 • tömeges sms - mobilmarketing-kampány

<< A fenti poszt első megfogalmazásában számos link szerepelt a friss tech hírekre és forrásokra mutatóan, de töröltem őket. Viszont kitettem idei SEO-programom és aktuális kereső marketing tevékenységem néhány vonatkozó hivatkozását:

Szobrok gázálarcban

Sajátos módon tiltakozott nemrégiben egy leleményes brit környezetvédő Kína rekordnagyságú széndioxid- kibocsájtása ellen. Kihasználva az alkalmat, hogy a híres kínai agyaghadsereg kisebb kollekcióját a  British Museumban állították ki, átlépett a biztonsági kordonon és két kerámaiszoborra CO2 feliratú respirátort adott fel. Mivel a kiállított tárgyakban semmilyen kárt nem okozott, büntetése csupán az lett, hogy örökre kitiltották a múzeumból. Ezt maga sérelmesnek találta, de úgy nyilatkozott, gyermekei jövője fontosabb neki, mint az élvezet, amelyet a múzeum látogatása nyújt.


Tovább

Csigaposta - Biocönózis

E-mail-továbbítás élő csigákkal? Amennyire abszurd, annyira költői a brit kutatók projektje. Amellett, hogy a csigákba épített chipek tesztelésére is szolgálhat, filozófiai magasságokba repít: tűnődhetünk biocönózison, az idő viszonylagosságán, az információs társadalom ellentmondásain, az emberi mondandó mibenlétén.

Tovább

Piréz vagyok

Az alábbi blogbejegyzéssel én lettem az ELSŐ PIRÉZ... Aztán sok minden történt...
 
Tegnap a híradásokat olvasva, hallgatva, nézve  még csak azt éreztem, hogy kifejezett rokonszenvet érzek a pirézek iránt. Mára beláttam, ezzel nem elégedhetek meg. Ezennel kijelentem tehát, hogy mától teljes meggyőződéssel egész valómban

piréznek tekintem magam.

 


 

Mindez 2007-ben történt. Később aztán a pirézek és a pirézség sajátos jelentéstartalmú fogalommá vált. Voltak, akik más népnevek, etnikumok megnevezése helyett kezdték használni, de végül azok lettek sokkal többen, akik a kirekesztés, az idegengyűlölet, a sovén mélymagyarság elleni fellépés szimbólumának tekintették. Piréznek lenni annyi, mint a másságot értéknek tekinteni. Piréznek lenni annyi, mint a szemébe röhögni az összes rasszistának, újnácinak, antiszemitának.

Sok egyéb infó és fejlemény az alábbi linkeken

Számítástechnia. Megbízható használt notebook felújítása: webáruházból használt laptop vásárlás garanciával - Első kulcsszó: szerviz budapest.
süti beállítások módosítása